کاهش هزینه حق عضویت

کاهش هزینه حق عضویت 

 

آیو پارسی عزیز 

 

 بنا بر تصمیم فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران و به منظور حمایت از جامعه ورزشی اسکواش در دوره مشکلات اقتصادی ناشی از بیماری جهانی کوید ۱۹،  از تاریخ 1399/07/15مبلغ حق عضویت اسکواش، به 520،000 ریال کاهش پیدا می کند‌.

ضمنا، در صورتیکه فردی علاقه مند به صدور کارت فیزیکی باشد، می تواند با پرداخت مبلغ 200،000 ریال ، نسبت به دریافت آن اقدام نماید. شما کاربر گرامی می توانید از اینجا جهت دریافت کارت فیزیکی اقدام نمایید.  نداشتن کارت فیزیکی عضویت،  تأثیری در خدمات آیوپارس و فدراسیون از قبیل شرکت در رویدادها و غیره نداشته و  از لحظه پرداخت قطعی حق عضویت، کلیه خدمات کما فی سابق به کاربر ارائه می گردد.