لغو رویداد نشنال کلوز رشت و عودت مبالغ -1398/12/11

آیو پارسی عزیز:

با توجه به لغو رویداد نشنال کلوز رشت در صورتی که مایل باشید وجه ثبت نام به شما عودت داده میشود و در صورت تمایل شما عزیزان، وجه می تواند در حساب کاربری شما باقی بماند تا در آینده جهت ثبت نام در رویدادها و دوره ها از آن استفاده نمایید.
چنانچه درخواست دریافت مبلغ ثبت نامی را دارید:
1- وارد پنل کاربری خود شوید.
2- در قسمت منوی ارسال پیام، شماره شبا و نام صاحب حساب خود را به مدیر سیستم ارسال نمایید تا در اسرع وقت جهت عودت مبلغ اقدام شود