آشنایی با نحوۀ استفاده از باشگاه مشتریان

فروشگاه مجازی آیوپارس

 

1 - مرحله اول - شارژ کیف پول : آشنایی با نحوه شارژ کیف پول در باشگاه مشتریان 

 

دانلودفیلم آموزش شارژ

 

2- مرحله دوم - خرید از فروشگاه مجازی: آشنایی با نحوه خرید از فروشگاه مجازی در سامانه آیوپارس

 

دانلود فیلم آموزش خرید