راهنمای تکمیل اطلاعات کاربری

اطلاعیه مهم 

جهت استفاده از امکانات سامانه، لازم است با ورود به پنل کاربری خود، و از طریق گزینه پروفایل، اطلاعات خود را کامل نمایید.

عدم تکمیل این اطلاعات باعث می شود امکان ثبت نام شما در بسیاری از رویدادهای آموزشی و مسابقات فراهم نگردد.

راهنما:

مراحل انجام کار در اسلاید های زیر توضیح داده شده است .

حتما پس از اصلاح اطلاعات هر پنجره (TAB) ، با انتخاب گزینه ذخیره ، اطلاعات را ثبت کنید و بعد از آن پنجره بعدی را انتخاب کنید.

برای اطمینان از انجام صحیح این فرایند ، در پایان ، از سامانه خارج و با ورود مجدد به سامانه از اعمال تغییرات مطمئن شوید.