اطلاعیه خیلی مهم جام ستارگان پدل بانوان

اطلاعیه مهم مسابقات جام ستارگان پدل بانوان

 

آیوپارسی گرامی 

لطفا جهت هماهنگى انجام تست pcr و تشكيل گروه شركت كنندگان در مسابقات پدل جام ستارگان با سركار خانم زمانى هماهنگ شويد. لازم به ذكر است همه بازيكنان ملزم به انجام تست هستند و يا نتيجه تست كه مربوط به ٤٨ ساعت قبل باشد را در روز پذيرش به همراه داشته باشند .

۰۹۳۶۸۶۸۸۵۵۹