آیین نامه مسابقات جام ستارگان پدل

 مسابقات جام ستارگان پدل

بدینوسیله به اطلاع می رساند                                                                                     

-تاریخ برگزاری مسابقات 7 تا 16 آبان در بخش آقایان برگزار می شود                                                         

-ثبت نام مسابقات از طریق سامانه  iopars.ir صورت می گیرد                                                                              

-محل برگزاری مسابقات در باشگاه شاهین می باشد                                                                                

-شروع مسابقات از 9 صبح می باشد                                                                                                 

-مبلغ ثبت نام در رویداد 5،000،000 ریال می باشد                                                                         

-تاریخ قرعه کشی یک هفته قبل مسابقات می باشد و شرکت برای عموم آزاد است                                             

-تمامی بازیکنان ملزم به داشتن بیمه ورزشی می باشند                                                                            

-جایزه نقدی به تیم اول و دوم اهدا می شود                                                                                         

-سید بندی بازیکنان بر اساس سه مسابقه صورت گرفته توسط فدراسیون می باشد                                             

-در صورت تاخیر بیش از 15 دقیقه از سوی بازیکن جهت حضور در سالن و انجام رقابت ، نتیجه به سود حریف رقم خواهد خورد.

-مهلت ثبت نام تا 30 مهر می باشد

-فرمت مسابقات 2 از 3 می باشد

- مسابقات دارای دو جدول مقدماتی و اصلی می باشد که 12 تیم برتر در جدول اصلی و در جدول مقدماتی سایر تیم ها برای رسیدن به جایگاه 4 تیم باقی مانده از جدول اصلی رقابت می کنند