ثبت نام عضویت در سال 1399

هزینه ثبت نام عضویت در سال1399

 

آیو پارسی عزیز مبلغ ثبت نام به مانند سال 1398 همان مبلغ 800/000 ریال می باشد ولی به جهت افزایش هزینه های صدور کارت فیزیکی در صورتیکه فردی علاقه مند به صدور و دریافت کارت فیزیکی بوده مبلغ 200/000 ریال به صورت جداگانه دریافت میشود.

لازم به ذکر است داشتن یا نداشتن کارت فیزیکی عضویت تأثیری در خدمات آیوپارس نداشته و از لحظه ثبت نام و پرداخت قطعی حق عضویت کلیه خدمات کما فی سابق به کاربر ارائه می گردد.