هیئت اسکواش استان اصفهان

هیئت اسکواش استان اصفهان

  • جهت ثبت نام در کارگاه های دانش افزایی و آموزش رشته راکتبال هیئت استان اصفهان(ویژه عموم) اینجا کلیک نمایید

 

  • جهت ثبت نام در دوره کارگاه های دانش افزایی و آموزش رشته راکتبال هیئت استان اصفهان (ویژه معلمان ورزش مدارس،دانشجویان رشته تربیت بدنی، ورزشکاران اسکواش) اینجا کلیک نمایید