دوره سطح دو مربیگری اسکواش در استان گرگان

بسته شدن امکان ثبت نام

دوره سطح دو مربیگری اسکواش در استان گرگان

مهلت ثبت نام: تا 1 تیرماه 99

تاریخ برگزاری: 16 الی 20 تیرماه 99

هزینه ثبت نام: 7800000