دوره مربیگری سطح دو جهانی اسکواش

بسته شدن امکان ثبت نام

دوره مربیگری سطح دو جهانی اسکواش

مهلت ثبت نام: تا 25 اردیبهشت ماه 99

تاریخ برگزاری: 7 تا 11 خرداد ماه 99

مبلغ ثبت نام: 55000000 ریال