لیگ دسته یک اسکواش آقایان 1400-1401

لیگ دسته یک آقایان 1400-1401

 

مهلت ثبت نام باشگاه ها از تاریخ1400/07/17 الی 1400/08/10 می باشد

مبلغ ثبت نام باشگاه های لیگ دسته یک اسکواش آقایان و بانوان  با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده 59/950/000 ریال می باشد