کارگاه آموزش عمومی اسکواش استان اردبیل

بسته شدن امکان ثبت نام

کارگاه آموزش عمومی اسکواش استان اردبیل


●تاریخ برگزاری:۲۲و۲۳مهرماه(بمدت ۲روز)
●تاریخ ثبت نام:۱۷لغایت۲۰مهرماه
●ثبت نام درسامانه آیوپارس
●کارت عضویت
●بیمه ورزشی
●هزینه دوره:۱۸۰۰۰۰تومان
●مدرس دوره:آقای هادی شمس القرائی
●ناظردوره:آقای حامد شمس القرائی