کارگاه آموزش عمومی راکتبال (مجازی) استان خراسان رضوی

بسته شدن امکان ثبت نام

کارگاه آموزش عمومی راکتبال(مجازی) استان خراسان رضوی


●تاریخ برگزاری:۲۲مهرماه(ازساعت۱۰ الی ۱۲ظهر)
●تاریخ ثبت نام:۶لغایت۱۶مهرماه
●ثبت نام درسامانه آیوپارس
●کارت عضویت
●بیمه ورزشی
●هزینه دوره:۶۰۰۰۰تومان
●مدرس دوره:خانم سهیلا حیدرزادی
●ناظردوره:آقای امیرهوشنگ گلرخ
●مدیردوره:پوریالطفعلی