دوره مربیگری سطح یک ملی(فارس)

بسته شدن امکان ثبت نام

دوره مربیگری سطح یک ملی(فارس)
●تاریخ برگزاری:۲لغایت۵آذرماه بمدت ۴روز
●تاریخ ثبت نام:۸لغایت۲۶آبان ماه
ثبت نام درسامانه آیوپارس
کارت عضویت
●بیمه ورزشی
●هزینه دوره:۷۲۰۰۰۰تومان
●مدرس دوره:آقای مختاری
●ناظردوره:امیرهوشنگ گلرخ