برنامه استعدادیابی راکتبال

برنامه استعداد یابی رشته ورزشی راکتبال

فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد، با هدف شناسایی، آموزش و توسعه ورزشکاران مستعد در رشته ورزشی راکتبال، نسبت به ثبت نام از علاقمندان این رشته ورزشی از رده سنی 9 الی 15 سال ثبت نام نماید.