دوره مربیگری عمومی اسکواش(همدان)

بسته شدن امکان ثبت نام

●دوره مربیگری عمومی اسکواش(همدان)
●ویژه معلمان ورزش استان همدان
●تاریخ برگزاری:8لغایت9مهرماه بمدت ۲روز
●تاریخ ثبت نام:۴لغایت7مهرماه
●ثبت نام درسامانه آیوپارس
●کارت عضویت
●بیمه ورزشی
●هزینه دوره:رایگان
●مدرس دوره:آقای وزیرجهان یوسف زهی
●کمک مدرس:خانم سیمازندی
●ناظردوره:آقای جلال محمودی