دوره مربیگری عمومی اسکواش (فارس)

دوره مربیگری عمومی(فارس)●تاریخ برگزاری:29لغایت30مهرماه بمدت ۲روز
●تاریخ ثبت نام:4لغایت21مهرماه
●ثبت نام درسامانه آیوپارس
●کارت عضویت
●بیمه ورزشی
●هزینه دوره:430/000 تومان می باشد
●مدرس دوره:آقای مختاری
●ناظردوره:خانم قدومی زاده