مسابقات پدل قهرمانی کشور در تهران- آقایان

بسته شدن امکان ثبت نام

مسابقات پدل قهرمانی کشور (بزرگسالان )

 

1- محل برگزاری مسابقات در شهر تهران است  

2- زمان برگزاری از  تاریخ 10 اسفند الی 12 اسفند می باشد 

3 - مهلت ثبت نام تا تاریخ 6 اسفند می باشد 

4- ثبت نام در این رویداد به صورت رایگان است